LGD
www.lgd.krainabezbarier.eu
Biuro LGD: ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
tel. 883-752-301 lub 883-751-302,
email: lgd-krainabezbarier@wp.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

O Nas

kwi 122010
 

WŁADZAMI STOWARZYSZENIA SĄ:   

I.  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – najwyższy organ Stowarzyszenia 

II.  ZARZĄD  LGD – organ zarządzający Stowarzyszeniem

1.         Barbara Jesionowska – Prezes Zarządu

1.         Marian Ufnalski – Wiceprezes Zarządu

2.         Agnieszka Bednarek – Sekretarz Zarządu

3.         Wiesław Matkowski – Skarbnik Zarządu

4.         Maciej Magdziak – Członek Zarządu

5.         Magdalena Jaworska – Członek Zarząd

         III.  RADA LGD – organ decyzyjny

1.         Małgorzata Kuna – Przewodnicząca Rady

2.         Elżbieta Król – Wiceprzewodnicząca Rady

3.         Sławomir Łukasik – Członek Rady

4.         Grażyna Kutzner – Członek Rady

         IV.   KOMISJA REWIZYJNA – organ kontrolny

1.         Wiesław Twardowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.         Dariusz Pigłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

3.         Ewa Bednarek – Członek Komisji Rewizyjnej

4.         Jadwiga Twardowska – Członek Komisji Rewizyjnej  

sty 052010
 

Statut LGD 25.09.2012

Małe Projekty

Rozporządzenie.
Rozporządzenie zmieniające.
Wzór wniosku o przyznaniu pomocy.
Formularz wniosku – małe projekty-1
Instrukcja wypełnienia wniosku.
Wzór umowy o dofinansowanie.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Rozporządzenie
Rozporządzenie zmieniające
Wzór wniosku o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Wzór Ekonomicznego Planu Operacji
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
Wzór zapytania ofertowego
Oświadczenie – pomoc de minimis
Oświadczenie właściciela

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rozporządzenie
Rozporządzenie zmieniające
Drugie rozporządzenie zmieniające
Wzór wniosku o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
Wzór Ekonomicznego Planu Operacji
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
Wzór wniosku o wyprzedzające finansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o wyprzedzające finansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór zapytania ofertowego

© 2012 Lokalna Grupa Działania
Hosting Gmina Poddębice
modyfikacja i wykonanie Arek Charuba
LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana na zlecenie Stowarzyszenia LGD „Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier”.
Strona jest współfinansowana ze środków Inii Europejskiej w ramach osi 4 Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Suffusion theme by Sayontan Sinha